Skip to content

Vzdělávání a osvěta

Vzdělání je ta nejsilnější zbraň, kterou lze změnit svět.
Nelson Mandela

​Věříme v sílu vzdělání a osvěty na všech úrovních – od mateřských školek, přes základní, střední, odborné a vysoké školy, profesní rozvoj a vzdělávání zaměstnanců až po univerzitu třetího věku.​

Momentálně proto nabízíme a realizujeme:​

 • Firemní vzdělávání – zaměstnanců, klientů, dodavatelů apod.​
 • Vzdělávání členů profesních spolků a asociací
 • Semináře pro VŠ​
 • Výuku pro 1. stupeň ZŠ​

Např. v těchto oblastech:

 • udržitelnost – úvod do tématu, celkový přehled
 • od charity k udržitelnosti
 • udržitelné byznys modely
 • ESG a TripleBottomLine
 • cirkulární ekonomika vs. lineární byznys model
 • odpady, třídění a recyklace
 • klimatické změny, uhlíková stopa
 • firemní společenská odpovědnost
 • Zelená dohoda pro Evropu a související témata
 • cíle udržitelného rozvoje OSN – „SDGs
 • zdravá města