Skip to content

Spolupracujeme s…

Řekli o nás…

S COM.SE Consulting spolupracujeme dlouhodobě od jara 2021, kdy jsme společně začali systematicky pracovat na naší agendě udržitelnosti. Maruška s Editou nás provedly procesem tvorby strategie udržitelnosti a ačkoli jsme v základech vycházeli ze strategie skupinové, podařilo se nám do ní dostat prvky, které jsou důležité pro naši českou pobočku a český trh. Součástí procesu byla i revize firemních hodnot tak, aby dobře akcentovaly důležitost udržitelného přístupu a systematické práce s ní.
Naše lokální strategie udržitelnosti je postavena na čtyřech pilířích a velmi dobře propojena s naším byznysem, tedy oborem design & build.
Naše spolupráce s Maruškou a Editou z COM.SE Consulting je ovšem ještě hlubší – velmi oceňuji, že nám pomohly dostat strategii a téma udržitelnosti obecně do povědomí celého týmu české pobočky Tétris. Připravují pro nás pravidelná vzdělávací setkání nad tématy z oblasti udržitelnosti relevantními pro náš byznys. Osobně jsem přesvědčena, že vzdělání zaměstnanců je klíčové pro úspěšnou implementaci nového tématu. Můžu bez nadsázky říct, že moji kolegové se stali skutečnými ambasadory firmy i udržitelnosti, jsou díky spolupráci s COM.SE Consulting schopni vidět věci v souvislostech a předávat své znalosti dál, nejen našim klientům, ale i svým rodinám a přátelům.
Na obou kolegyních z COM.SE Consulting si cením jejich odbornosti a znalostí v oblasti ESG a udržitelnosti obecně. Díky jejich pracovním zkušenostem z poradenství a byznysu i z vedení velkých týmů dokážou vždy zvolit správnou formu komunikace, jsou pragmatické a praktické – vždy mají na mysli i obchodní stránku věci a hledají cesty, jak chytře udržitelnost propojit s byznysem firmy. Vzhledem k šíři jejich záběru a nadhledu se pro mě obě staly i cennými partnerkami pro brainstorming v nejrůznějších oblastech.
Naší spolupráce si cením a jsem ráda, že se z nás postupně staly nejen obchodní partnerky, ale i přátelé.

Lucie Loudová, generální ředitelka, Tétris design x build

Marie Zemanová a Edita Šilhánová z COM.SE Consulting fungují jako externí lektorky na Katedře cestovního ruchu. V rámci výuky vedou semináře pro studenty bakalářského i navazujícího magisterského studia programů cestovní ruch zaměřené na výzvy, které v důsledku klimatické změny před odvětvím turismu stojí. Jejich vstupy do výuky jsou velmi zajímavé a podnětné. Oceňuji jejich odbornost v oblasti udržitelnosti i schopnost vysvětlit a předat složitá témata zajímavým a poutavým způsobem studentům, a to nejen v českém, ale i anglickém jazyce. Jednou z hlavních priorit profesně zaměřené Panevropské univerzity i Fakulty Vysoká škola obchodní je připravovat naše studenty co nejvíce prakticky tak, aby byli schopni své znalosti využívat a k tomu přispívají právě i obě zmíněné dámy.
Zkušenosti a praktické znalosti Marie Zemanová a Edity Šilhánové jsou velmi cenné i pro akademické výzkumné projekty v oblasti cestovního ruchu a gastronomie, kde ideálně doplňují náš akademický pohled a jsou nedílnou součástí řešitelského týmu.

Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D. vedoucí Katedry cestovního ruchu, Fakulta VŠO / Panevropská univerzita

Děti se při povídání během hodiny na téma „Naše planeta – jak je na tom a jak jí můžeme pomoci“ dozvěděly hodně nového. Povídání, hry a kvízy je tak bavily, že byly překvapené, když zazvonil konec hodiny. I nás učitele to zaujalo a určitě to budeme moct v budoucnu využít.

Dana Sedláčková, třídní učitelka, ZŠ T. G. Masaryka, Praha 6 (2. třída)