Skip to content

Naše nabídka

 

ESG, UDRŽITELNOST a ODPOVĚDNOST – v podnikání, ve školách, institucích, v životě​.


Strategie udržitelnosti šitá na míru potřebám konkrétní organizace a relevantních stakeholders (zainteresovaných stran), vždy propojená a podporující byznys strategii.
Trvalým společníkem je nám zdravý rozum a pravidla obecného modelu udržitelného a odpovědného chování.
Ve firmách pracujeme s principy ESG (environmental, social, governance), kde hledáme tu správnou rovnováhu tří pilířů, a začleňujeme též prvky cirkulární ekonomiky.
Jsme přesvědčeny, že udržitelný byznys model postavený na principech ESG je základem dlouhodobé prosperity a růstu firmy.
Dle přání klienta můžeme pomoci připravit dílčí strategie v jednotlivých pilířích ESG, v oblasti životního prostředí, sociální oblasti nebo pomoci s vnitřním a vnějším nastavením firemních procesů.​


Pomůžeme vám rozvíjet také témata:

Kompletní balíček služeb v oblasti transformace k udržitelnému byznys modelu zahrnuje následující:

 • analýza firemního prostředí vč. firemní kultury, hodnot a vize​
 • identifikace a analýza klíčových stakeholders​
 • identifikace relevantních oblastí udržitelnosti​
 • příprava firemní strategie na principech udržitelnosti sladěné s firemní kulturou, hodnotami, vizí (dle modelu ESG = Environmental + Social + Governance)​
 • úprava existujících dílčích strategií (např. HR)​
 • příprava strategie udržitelnosti propojené s obchodní strategií a sladěné s firemní kulturou, hodnotami, vizí​
 • návrh implementace vč. stanovení dlouhodobých i dílčích cílů, odpovědností a KPIs​
 • propojení existujících CSR aktivit, úprava či nastavení CSR programů podporujících byznys​
 • komunikace – interní i externí​
 • interní vzdělávací aktivity pro zaměstnance či zákazníky​
 • sustainability reporting (dle standardů GRI, dle nových evropských standardů ESRS)

Co je a co není součástí tzv. ESG agendy ve firmě? Nejste si jisti, jak na tom vaše firma vlastně je? Pomůžeme vám se zorientovat a roztřídit aktivity a projekty podle ESG metodiky a navrhneme další postup, jak s EGS principy pracovat. Ze zkušenosti si troufáme říct, že v každé firmě se přirozeně děje řada aktivit a projektů, které se dají klasifikovat jako ESG aktivity, ačkoli to takto nikdo explicitně nenazývá a často si ani vedení firmy a její pracovníci neuvědomují, že ta která aktivita do ESG agendy patří. Tyto aktivity a projekty se mohou stát dobrou základnou pro budování robustní a pevné ESG agendy ve firmě, mohou být i základem ESG strategie. A naopak, pokud se firma bezhlavě pustí do přípravy strategie tzv. z gruntu a bez ohledu na to, co se ve firmě děje, může to být kontraproduktivní a vést to ve svém důsledku k odmítnutí ESG agendy jako takové.
Co tedy s tím? Pomůžeme vám. Vždy na míru potřebám a možnostem každé firmy či instituce.

Nefinanční reporting je stále častějším tématem mnoha firem i institucí, tento trend nabývá na intenzitě i díky blížící se účinnosti nových evropských předpisů a rozšíření povinností pravidelně reportovat informace o vlivu na životní prostředí a přijatých opatřeních, sociálních otázkách a vnitřních pravidlech firem na mnohem širší okruh osob. S přípravou a pravidelnými aktualizacemi zpráv v oblasti udržitelnosti (ESG) vám rády pomůžeme. Průběžně sledujeme evropský legislativní proces a zprávy v současné době připravujeme tak, aby byl budoucí přechod na povinnou metodiku ESRS co nejplynulejší.
Aktuálně: novinky k CSRD reportingu čtěte zde.

Společenská odpovědnost není jen charita či filantropie. Nabízíme přípravu CSR aktivit chytře napojených na firemní strategii. Fungujeme pod heslem „rozdávat peníze umí každý, pojďme to dělat smysluplně a chytře“.

Poptávka po lidech, kteří mají zkušenosti s řízením agendy ESG / udržitelnosti, je značná a odborníků, kteří jsou volní, je na trhu jako šafránu. Často se objevuje i určitá zdrženlivost ke zřizování zcela nové pozice a nezřídka chybí personální rozpočet a možnost zvednout tzv. headcount o další FTE.

Pro tyto situace nabízíme řešení – najměte si jednu z nás na pozici interim ESG manažerky.
Pomůžeme se zavedením ESG agendy, pomůžeme zmapovat interní situaci a navrhnout vhodný přístup v oblasti udržitelnosti šitý na míru vaší firmě. Časový rozsah společné práce záleží na potřebách vaší firmy. Jsme velmi flexibilní a nabízíme zkušenost z velkých i malých firem i veřejných institucí napříč obory.

Dá se leadership naučit? Do nějaké míry určitě. Každopádně, inspirace a sdílení osobní zkušenosti pomáhá v osobním rozvoji i v této oblasti. Díky dlouholetým osobním zkušenostem ve vedoucích rolích v byznysu vč. vedení velkých, často mezinárodních týmů, pomáháme klientkám i klientům zvládat mnohdy nelehké situace, do kterých se ve vedoucích rolích dostávají. Těší nás tyto zkušenosti předávat dál a pomáhat tím k úspěšnému zvládnutí vašich rolí. Využíváme jak přímou osobní zkušenost, tak vzdělání a dovednosti systemického koučování a mentoringu.

Vzdělávání je nikdy nekončící proces. Nabízíme interní vzdělávání ve firmách či institucích všeho druhu a velikosti i semináře na školách od MŠ po VŠ – od jednotlivých relevantních témat (proč je udržitelnost téma, co je to ESG a jak na ESG strategii, co je to Zelená dohoda pro Evropu nebo třeba SDGs atd.) až po komplexní Akademii udržitelnosti. Více na stránce Vzdělávání a osvěta.

Interní komunikace se zaměstnanci je mocným nástrojem řízení firmy a co si budeme povídat, dobře informovaní a motivovaní spokojení zaměstnanci jsou základním stavebním kamenem jejího úspěchu. Víme, jak na to.

Externí komunikace pomáhá udržovat firmám či institucím s okolním světem dlouhodobě dobré vztahy. Je velice důležité budovat povědomí o vaší činnosti u širší veřejnosti. Nemusí jít jen o vaše zákazníky či potenciální kandidáty na pracovní místa, ale také o dodavatele, regulátory či odbornou veřejnost. Stranou nesmí zůstat ani místní komunita – lidé ve městě, kde máte provozovnu a také místní samospráva. Na všechny tyto skupiny byste měli myslet při přípravě Vaší externí komunikace. A nejde jen o informovanost či PR, ale také o nastavování standardů, kultivování společnosti, sdílení a inspirování s cílem ovlivnit celospolečenské klima a chování.​
A proč se úspěchy nepochlubit ven? Umíme poradit i s externí komunikací.

Život není vždy jen zalitý sluncem, občas se objeví nějaké ty šrámy a překážky. Jak se ze situace, která se znenadání překlopí do krize ohrožující byznys, reputaci nebo nedejbože zdraví a životy, dostat bez ztráty kytičky? Kdo je připraven, není překvapen! Více v záložce “Krizové řízení“.