Skip to content

Naše nabídka

 

ESG, UDRŽITELNOST a ODPOVĚDNOST – v podnikání, ve školách, institucích, v životě​.


Strategie udržitelnosti šitá na míru potřebám konkrétní organizace a relevantních stakeholders (zainteresovaných stran), vždy propojená a podporující byznys strategii.
Trvalým společníkem je nám zdravý rozum a pravidla obecného modelu udržitelného a odpovědného chování.
Ve firmách pracujeme s principy ESG (environmental, social, governance), kde hledáme tu správnou rovnováhu tří pilířů, a začleňujeme též prvky cirkulární ekonomiky.
Jsme přesvědčeny, že udržitelný byznys model postavený na principech ESG je základem dlouhodobé prosperity a růstu firmy.
Dle přání klienta můžeme pomoci připravit dílčí strategie v jednotlivých pilířích ESG, v oblasti životního prostředí, sociální oblasti nebo pomoci s vnitřním a vnějším nastavením firemních procesů.​


Pomůžeme vám rozvíjet také témata:

Dobře nastavená strategie udržitelnosti reflektující potřeby firmy a její priority je základem úspěšného zvládnutí agendy udržitelnosti.

V rámci přípravy strategie provedeme:

 • identifikaci a analýzu tzv. stakeholders firmy
 • identifikaci klíčových oblastí zájmu dané firmy (formou workshopu či strukturovaných rozhovorů)
 • jejich prioritizaci
 • revizi firemních hodnot z hlediska udržitelnosti/ESG
 • formulaci strategie udržitelnosti

Pomůžeme též s nastavením cílů (krátkodobých / dlouhodobých) v jednotlivých oblastech ESG a nabízíme i podporu při implementaci strategie. 

Revize aktuálního stavu firmy a jejího vlivu a dopadu působení na životní prostředí, v sociální oblasti a v oblasti řízení firmy (tzv. governance).

Závěrečná zpráva shrnuje zhodnocení aktuálního stavu firmy a jejich procesů se zohledněním specifik daného oboru a sektorového standardu. Součástí závěrečné zprávy je doporučení dalších kroků (na základě provedené gap analýzy).

Výsledek ESG Scanu slouží jako výchozí dokument pro práci s ESG agendou ve firmě.

Nefinanční reporting dle EU legislativy (Směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků, CSRD) se dotkne přímo či nepřímo víceméně každé firmy na evropském trhu.

Poskytujeme služby a poradenství jak firmám, které jsou předmětem povinného nefinančního reportingu, tak těm, kterých se tato povinnost dotkne nepřímo, například proto, že jsou součástí dodavatelsko-odběratelských řetězců.

Každá firma bez ohledu na velikost či legislativní povinnosti, která se již v jakémkoliv rozsahu udržitelností zabývá, by měla využít komunikační potenciál těchto témat a odlišit se tak od konkurence.  Souhrnnou zprávu o udržitelnosti považujeme za jakési shromaždiště užitečných informací s  komunikačním potenciálem, který vám pomůžeme dobře využít bez rizika tzv. greenwashingu, a to jak externě směrem k zákazníkům, obchodním partnerům či potenciálním zaměstnancům, tak interně směrem k akcionářům (majitelům) či zaměstnancům.

Naše služby pro povinné firmy: doporučíme nejvhodnější způsob, metodiku a SW řešení pro sběr dat, pomůžeme s finalizací reportu tak, aby byl vhodně využit komunikační potenciál informací.

Naše služby pro ostatní  firmy: navrhneme strukturu zprávy o udržitelnosti odrážející potřeby, typ a velikost firmy, připravíme obsah (texty) a navrhneme grafické zpracování. Navrhneme také další formy využití informací obsažených ve zprávě tak, aby byl naplno využit jejich potenciál.

ESG v praktických souvislostech:
Téma udržitelnosti a ESG je velmi komplexní, rozvětvené a lze se v něm lehce ztratit. Proto jsme vytvořili systematický vzdělávací program, který se věnuje jednotlivým oblastem, zasazuje je do kontextu, doplňuje další souvislosti a ukazuje výzvy, rizika a příležitosti.

Vzdělávací program obsahuje 6 tematických bloků po 4 hodinách. V rámci programu přednášejí odborníci patřící ke špičkám ve svých oborech. Program je prakticky zaměřen, své zkušenosti s udržitelností ve firemní praxi sdílí řada zajímavých hostů.

Program realizujeme v rámci ESG.EDU (klikněte pro podrobnosti).

Udržitelný leadership:
Nabízíme seminář/workshop zaměřený na vedoucí pracovníky firem a institucí, kteří potřebují vhled do problematiky ušitý na míru jejich potřebám.

Úvod do udržitelnosti:
Seminář/workshop určený pro management firem a vybrané pracovníky, kteří s agendou udržitelnosti/ESG přijdou v rámci své činnosti do styku.

Cílem workshopu je sjednocení vnímání problematiky ESG, zasazení do kontextu, vysvětlení základní terminologie, legislativy a souvislostí vč. principů práce s ESG ve firemním prostředí. V rámci workshopu vždy zohledňujeme specifika daného oboru podnikání.

Semináře a workshopy – na míru:
Jsme schopni připravit seminář či workshop prakticky na jakékoli téma související s ESG/udržitelností (uhlíková stopa, LCA analýza, uhlíkové clo, dodavatelské řetězce a související povinnosti, legislativa, …), a to díky našim bohatým zkušenostem i úzké spolupráci se špičkovými odborníky z praxe.

Pomáháme se zavedením a/nebo řízením ESG agendy ve firmě, případně se zaškolením budoucích ESG manažerů či zajišťujeme jejich supervizi nebo mentoring.  Nabízíme odborné znalosti, osobní zkušenost jak s řízením ESG projektů a ESG poradenstvím, tak s řízením týmů a lidí.

Našim klientkám a klientům pomáháme zvládat mnohdy nelehké situace, do kterých se dostávají ve vedoucích rolích, a to díky našim dlouholetým osobním zkušenostem ve vedoucích rolích v byznysu vč. vedení velkých, často mezinárodních týmů. Využíváme tedy jak vlastní osobní zkušenost, tak vzdělávání a dovednosti systemického koučování a mentoringu.

Jsme pyšné, že jsme se staly oficiálními partnerkami prestižní mezinárodní agentury CS&A, která má 30letou tradici a patří ke světovým špičkám v oboru krizového řízení, risk managementu a business continuity. CS&A disponuje rozsáhlým know-how v uvedených oblastech, působí prakticky na všech kontinentech a pracuje se špičkovými odborníky v oboru. Ve spolupráci s CS&A nabízíme komplexní služby v těchto oblastech: ​

 • Risk and Issues Management​
 • Crisis Management​
 • Emergency Response​
 • Business Continuity Management​
 • více na: https://www.csa-crisis.com/

S využitím těchto rozsáhlých zkušeností a v úzké spolupráci s CS&A nabízíme firmám i institucím:​ Tréninky krizového řízení

 • teoretické s praktickými ukázkami jednání a rozhodování v obtížných situacích (tzv. desktop exercise)​
 • simulace krizových situací – vy a váš tým budete vystaveni enormnímu stresu simulované krizové situace dle scénáře předem připraveném na míru vaší firmě a jejím potřebám​

E-learningové kurzy obsahující komplexní teoretické i praktické základy krizového řízení:​

Poradenství ve všech výše uvedených oblastech
Kdo je připraven, není překvapen!

Interní komunikace – připravíme koncepci interní komunikace agendy udržitelnosti/ESG se zohledněním specifik firmy a vždy s cílem efektivně seznámit zaměstnance všech úrovní s tématem v potřebném rozsahu.

Externí komunikace – jak využít potenciál agendy udržitelnosti/ESG a zároveň se vyhnout riziku tzv. greenwashingu, víme jak na to.

Strategické CSR – příprava CSR aktivit chytře napojených na firemní strategii tak, aby podporovaly hlavní obchodní aktivity firmy.

Výpočet uhlíkové stopy, LCA analýza – ve spolupráci s externími partnery.

Dotační příležitosti – ve spolupráci s externím partnerem.