Skip to content

Manifesto udržitelnosti

Zdroje planety Země nejsou nevyčerpatelné, počet lidí stoupá, kola ekonomiky a spotřeby se točí stále rychleji a s tím i produkce odpadů – hmotných i nehmotných, jako jsou skleníkové plyny. Planeta Země a její kapacity nejsou nafukovací, sama toho umí hodně (kompenzace skleníkových plynů, koloběh vody a všechny její další kontrolní mechanismy) – jen se tady bohužel našel jeden element, který jí ve svém důsledků škodí… je velmi šikovný, inteligentní, dokáže vymyslet neuvěřitelné inovace, pouze bohužel zapomněl brát ohledy na prostředí, ve kterém působí. Člověk.

Udržitelný byznys je o rovnováze potřeb a spotřeby. Není to žádná věda, je třeba pouze zapojit zdravý  rozum. Je to o odpovědnosti každého z nás – jedinců, rodin, komunit, firem, organizací, států… Nikdo z nás nemůže spoléhat na to, že to vyřeší někdo za nás… ne, je to naše planeta a každý z nás nese svůj díl odpovědnosti za její stav a za to, v jaké podobě ji předáme dalším generacím a s jakými problémy se budou ony muset potýkat…

A co přinesla pandemie covidu 19? Dá se říct, že všechno zlé je pro něco dobré, pandemie covidu znamená nutnost restartu ekonomik. Svět už nikdy nebude stejný jako před covidem. Mění se nám pod rukama a v jistém smyslu to je dobře. Aby ekonomiky a svět vůbec mohly fungovat dlouhodobě, je potřeba restartovat chytře…

Cirkulární ekonomika a udržitelnost nabízejí model, který pomůže zachránit planetu Zemi pro budoucí generace. Je postaven na dlouhodobém ekonomickém růstu bez negativního dopadu na sociální, environmentální a kulturní aspekty komunit. Stojí na chytré spotřebě a chytrém a rozumném nakládání se zdroji, na respektu k přírodě, zvířatům i lidem. Mysleme globálně a jednejme lokálně…