Skip to content

ESG komunita

Udržitelnost je o spolupráci, ale i vzájemné inspiraci a sdílení zkušeností. Budujeme proto komunitu lidí a firem se zájmem o udržitelnost a tomu odpovídající nový styl řízení firem.

Jsme zakládajícími partnery a podílíme se na provozu největšího komplexního informačního portálu pro oblast ESG a udržitelnosti v ČR.

Jsme zakládajícími členy Asociace udržitelného podnikání – profesní asociace v oblasti udržitelnosti a ESG, garant odbornosti pro tuto oblast ve Svazu průmyslu a dopravy.
Aktuálně působíme v představenstvu této Asociace.