Skip to content

Vize a hodnoty

Naše vize:​

Udržitelnost není jen prázdné slovo nebo fráze. ​
V udržitelnosti je budoucnost, resp. bez udržitelnosti budoucnost není. ​
Svojí činností chceme přispět k naplnění této teze a ke kultivaci veřejného prostoru i firemního prostředí.​
Jak? ​
Osvěta, vzdělávání, poradenství, strategie, inspirace… vše směrem k odpovědnému a dlouhodobě udržitelnému způsobu fungování. Firem, institucí, škol, komunit, jednotlivců, …


Jaké hodnoty ctíme?​

​Zdravý rozum – to je základ všeho. Přemýšlet, uvažovat, propojovat a filtrovat informace, nebát se říct ne, nepodléhat líbivým trendům, stát nohama na zemi a vidět věci v souvislostech. Tak se asi dá shrnout náš pohled na život a svět. ​

I proto jsme si ho vetkly do vínku 🙂 #commonsense​

Tolerance a respekt – svět není a nikdy nebyl černobílý (i když jsme si to možná do jisté doby jako většina mladých dravých myslely); tolerovat a respektovat názor druhého neznamená ustupovat ze svých zásad. Nedělejme rychlé soudy a krátkozraké závěry. Uznáváme liberální hodnoty a k nim patří respekt k jednotlivci a jeho individualitě. Na druhou stranu máme rády zdravou výměnu názoru a diskusi a hledání té správné rovnováhy.


Zdravá rovnováha – bez té to taky nejde. Svět stojí na třech pilířích – na lidech, životním prostředí a ekonomice (neboli 3P – people, planet, profit). Jedině správně vybalancovaný svět je k žití, vychýlení na jakoukoli stranu a nezdravá podpora kteréhokoli z pilířů zákonitě vede k narušení celkové rovnováhy a nezdravému oslabení zbývajících dvou pilířů. A to nemůže dlouhodobě fungovat​.

Jsme přesvědčeny, že každá krize a výzva představují zároveň obrovskou příležitost – příležitost pro rozvoj a změnu, něco se naučit, vytvořit něco nové, krásné, smysluplné a užitečné…​


Svoboda – svoboda je nejvíc! Svobodný člověk může bez strachu vyjadřovat své názory, bez strachu pracovat, cestovat a podnikat. Svobodný člověk se nedá jen tak ovlivnit, svobodný člověk je partner k pohledání, svobodný člověk pomáhá tvořit svět, ve kterém je radost žít.