Skip to content

Na čem stavíme

Naše uvažování stavíme na jednoduché základní myšlence:

máme jen tuto planetu, planetu B nemáme, zdroje jsou omezené, prosperita firem a člověka je přímo závislá na okolních podmínkách (na životním prostředí, výrobních zdrojích, kupní síle, náladě a sympatiích spotřebitelů, spolehlivých zaměstnancích a stabilním podnikatelském prostředí) – pro budoucnost je nezbytné fungovat zodpovědně a rovnoměrně zohledňovat zájmy všech zúčastněných stran. A naopak – ekonomicky prosperující firmy jsou motorem pokroku a mají být přínosem nejen akcionářům a majitelům, ale i svému okolí.